Yến thành phẩm

Tổ yến sau khi thu hoạch và được nhặt lông và loại bỏ tạp chất thì được đem đi trưng theo tiêu chuẩn là nồi đất đún nóng, đảm bảo không bị mất chất lượng, sau đó được đóng thành những lo nhỏ.

Show Filters

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Hiển thị tất cả 2 kết quả